ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Για τους αποφοίτους του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Αναμένοντας την έκδοση των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 1ΓΕ/2019, με βάση τους οποίους θα γίνουν οι προαναγγελθέντες διορισμοί αλλά και οι προσλήψεις των αναπληρωτών για την επόμενη σχολική χρονιά, οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου έρχονται αντιμέτωποι με την άδικη και ανισότιμη αντιμετώπισή τους, σε σχέση με τους αποφοίτους των άλλων αντίστοιχων τμημάτων της χώρας.

Με ευθύνη του υπουργείου παιδείας δεν έγιναν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να εκδοθεί έγκαιρα η διαπιστωτική πράξη, η οποία τους χορηγεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (integrated master). Αποτέλεσμα της καθυστέρησης είναι, ουσιαστικά, η υποτίμηση των πτυχίων των αποφοίτων του Ιονίου καθώς και η υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Ήδη από την τρέχουσα σχολική χρονιά, λόγω της μη προσμέτρησης του integrated master και των 20 μορίων που αυτό δίνει, στους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικοί έμειναν στην ανεργία και άλλοι αναγκάστηκαν να δουλέψουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον προγραμματισμό της ζωής τους.

Παρά τη δέσμευση της Υπουργού Παιδείας στις 31.1.2020 στη Βουλή, πως έχει κάνει εισήγηση στο ΑΣΕΠ να δεχτεί τα δικαιολογητικά που εκκρεμούσαν με ευθύνη της πολιτείας και τη δέσμευση του κ. Διγαλάκη στις 29.06.2020 ότι «αν χρειαστεί θα γίνει και νομοθετική ρύθμιση για το θέμα αυτό προκειμένου να πάρουν τα μόρια οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου», δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής τίποτα απολύτως! Δεν έχει υπάρξει νομοθετική ρύθμιση από πλευράς Υπουργείου ενώ παραμένει το γεγονός πως βάσει προκήρυξης δεν γίνονται δεκτά τα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά τους.

Η συγκεκριμένη στάση της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, δεν είναι τυχαία ούτε προκύπτει από αμέλεια. Απορρέει από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διεύρυνση της κατηγοριοποίησης των πανεπιστημίων, για περαιτέρω κουτσούρεμα των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των αποφοίτων, αποσυνδέοντας ακόμα περισσότερο το πτυχίο από το επάγγελμα και ενισχύοντας την κατηγοριοποίηση πτυχίων και αποφοίτων, που όλοι θα ανταγωνίζονται για μια θέση εργασίας με ισοπεδωμένα δικαιώματα, θα είναι εγκλωβισμένοι σε συνθήκες ανασφάλιστης και κακοπληρωμένης δουλειάς στο όνομα του μεταξύ τους ανταγωνισμού.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση και την ηγεσία του υπουργείου να δεσμευτεί πως θα λύσει άμεσα το πρόβλημα και να πάρει τα αναγκαία μέτρα ώστε να προσμετρηθούν αναδρομικά στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ τα πτυχία των μουσικών του Ιονίου ως integrated master, κατοχυρώνοντας την ισότιμη κατάταξή τους με τους απόφοιτους μουσικούς των άλλων Πανεπιστήμιων και κατά συνέπεια το ισότιμο δικαίωμά τους στην δουλειά.

Leave a Comment