ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ενημερωτικό Σημείωμα για την αξιολόγηση των μαθητών

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων προς το σωματείο σχετικά με την υποχρέωση κατάθεσης βαθμολογίας για το πρώτο τετράμηνο, υπενθυμίζουμε ότι η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι οι συνάδελφοι δύναται να απέχουν από την κατάθεση αυτής, σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους δεν έχει σχηματιστεί αξιόπιστη εικόνα ως προς τις επιδόσεις των μαθητών μας, γεγονός που θεωρούμε ότι ισχύει στην περίπτωση της τηλεκπαίδευσης. Άλλωστε σε προηγούμενη αναλυτική ανακοίνωση μας έχουμε αναφερθεί για τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Με το παρόν επισυνάπτουμε για άλλη μια φορά προς χρήση το κείμενο που αιτιολογεί την στάση μας

Σχέδιο αιτιολογημένης σημείωσης του Εκπαιδευτικού – Σχέδιο Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων

Ο βαθμός του 4μήνου, είναι ένας από τους δείκτες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι αποτύπωση της συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλεται μέσα στην σχολική αίθουσα, σε συνδυασμό με την ατομική προσπάθεια του κάθε μαθητή σε συγκεκριμένο, οικογενειακό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Η αξιολόγηση των μαθητικών επιδόσεων είναι εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και για να επιτελεί το ρόλο της πρέπει να υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία άξια να δώσει στο μαθητή τα εφόδια, για να ανταποκριθεί στους διδακτικούς στόχους, κάτι που δε συνέβη κατά το 1ο  4μηνο του σχολικού έτους. Άλλωστε ακόμα και η ίδια η εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει την μεταφορά του βαθμού στο β’ τετράμηνο, όταν δεν συντελούνται οι επαρκείς εκπαιδευτικές συνθήκες.

Δεδομένων των συνθηκών, αδυνατούμε να έχουμε πλήρη, δίκαιη και ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιδόσεις των μαθητών μας. Έτσι, κρίνουμε ως δίκαιο και παιδαγωγικά ορθό, η εικόνα που έχουμε σχηματίσει για αυτούς να συνεκτιμηθεί στην βαθμολογία του δεύτερου τετραμήνου και εφόσον φυσικά έχουν ανοίξει τα σχολεία.

Leave a Comment