ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Για την αδικία σε βάρος των ΠΕ88.01

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κέρκυρας, θέλει να επισημάνει το ζήτημα της τεράστιας αδικίας που υφίστανται οι συνάδελφοι αναπληρωτές του κλάδου ΠΕ 88.01 της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, και ενώ είναι σε εξέλιξη η κατάθεση δικαιολογητικών για τους διορισμούς στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι Γεωπόνοι που έχουν πάρει πτυχίο πριν το 2013 (σε 5ετή σχολή) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την προσμέτρηση ως intergrated master των πτυχίων τους, παρόλο που αυτό έχει ήδη αναγνωριστεί από το τμήμα τους!

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Γεωπονίας της Αθήνας και του Α.Π.Θ., (πιθανώς και άλλων σχολών) μολονότι το πτυχίο που κατείχαν έχει αναγνωριστεί ως intergrated master με την υπ’ αρ 125663/Ζ1/6-8-2019 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ3231/Β’), δεν έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης – επικαιροποίησης του ηλεκτρονικού τους φακέλου, σε ότι αφορά το intergrated master, καθόσον η σχετική επιλογή στον ΟΠΣΥΔ είναι ενεργή μόνο για όσους έχουν αποφοιτήσει από το τμήμα μετά από το 2013, χρονιά κατά την οποία το τμήμα εντάχθηκε στη μετονομασμένη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Αυτή μάλιστα ήταν η 2η μετονομασία της σχολής (από Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών σε Γεωπονική Σχολή η πρώτη μετονομασία), αλλά με το τμήμα να ονομάζεται πάντα Τμήμα Γεωπονίας και να είναι πάντα 5ετής και από τον Αύγουστο του 2019 να προσφέρει πτυχίο με intergrated master. Η Γραμματεία του τμήματος Γεωπονίας έχει επικαιροποιήσει τα πτυχία όλων των αποφοίτων, ώστε αυτά να περιέχουν τον όρο intergrated master, είτε οι απόφοιτοι είναι πριν, είτε μετά το 2013.

Το αρθρο 46 Ν. 4485/2017 θέτει συγκεκριμένα κριτήρια για την αναγνώριση των πτυχίων των πενταετών σχολών ως intergrated master, κριτήρια τα οποία πληρούνται από τις παραπάνω σχολές και μάλιστα ορίζει ότι περιλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Επίσης η διαχρονική ακολουθία μετονομασίας των διαφόρων Γεωπονικών Τμημάτων/Σχολών, αναφέρεται με πλήρη σαφήνεια στις βεβαιώσεις που χορηγούν τα συγκεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα!

Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές αδικίες και ασάφειες που έχει φέρει ο Ν. Γαβρόγλου και το προσοντολόγιο στη διαδικασία των διορισμών και κατάρτισης των πινάκων των αναπληρωτών, απαξιώνοντας τα πτυχία, καλλιεργώντας το “διαίρει και βασίλευε” ανάμεσα σε κλάδους και ειδικότητες, πλευρά και αυτή του νόμου 4589/2019, με το ατελείωτο κυνήγι δεξιοτήτων-πιστοποιήσεων επί πληρωμή από ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα.

Ζητάμε από την ΟΛΜΕ να κάνει άμεση παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας και στον ΑΣΕΠ ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους να δηλώσουν στον ΟΠΣΥΔ το intergrated master που κατέχουν.

Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας κι από το ΑΣΕΠ να αποκαταστήσουν άμεσα την παραπάνω αδικία.

Leave a Comment