ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ενημέρωση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας προς τους συναδέλφους Εκπαιδευτικούς

Ο ορισμός συνδέσμων σε κάθε σχολείο είναι όρος απαραίτητος για την καλύτερη ενημέρωση και αλληλοτροφοδότηση ΔΣ και συναδέλφων, ώστε να υπάρχει ένα μόνιμο δίκτυο της ΕΛΜΕ που θα επικοινωνεί με τα σχολεία.

Οι σύνδεσμοι θα ενημερώνονται για όλα τα θέματα της ΕΛΜΕ και θα μπορούν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., μεταφέροντας προβλήματα, προτάσεις, δραστηριότητες και αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων τους.

Στα πλαίσια αυτά το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων κάθε σχολείου να ορίσουν τους συνδέσμους σε κάθε σχολείο.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα.

Σχολείο

Σύνδεσμοι

Όνομα

Τηλέφωνο

email

Τακτικός

Αναπληρωματικός

Επίσης θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να μας στείλετε στοιχεία επικοινωνίας με τον Σύλλογο Γονέων του σχολείου σας :

Σχολείο

Όνομα

Τηλέφωνο

email

  • Όσοι συνάδελφοι επίσης δεν παίρνουν τα mail της ΕΛΜΕ να μαζευτούν τα mail από κάθε Σύλλογο Διδασκόντων στον παρακάτω πίνακα, ώστε να προστεθούν στο googlegroups που έχει δημιουργήσει η ΕΛΜΕ και να υπάρχει άμεση ενημέρωση.

Σχολείο

Όνομα

Τηλέφωνο

email

  • Σε μικρό χρονικό διάστημα θα έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική σελίδα της ΕΛΜΕ καθώς και σελίδα στο Facebook στα πλαίσια της πιο άμεσης και πληρέστερης ενημέρωσης των συναδέλφων και της κοινωνίας συνολικά. Η διεύθυνση θα είναι

elmekerkyras.gr

Στη σελίδα της ΕΛΜΕ θα μπορείτε -εκτός από το να βρίσκετε συγκεντρωμένες τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Δ.Σ. και των Γ.Σ.- να στέλνετε νέα και δραστηριότητες των σχολείων καθώς και απόψεις, προτάσεις συναδέλφων.

  • Παρακαλούμε να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα – φόρμα καταγραφής τις ελλείψεις και τα προβλήματα – αιτήματα του κάθε σχολείου, ώστε να έχει η ΕΛΜΕ μια συνολική εικόνα των προβλημάτων και να μπορεί να θέτει συνολικά τα ζητήματα.

Σχολείο

Πρόβλημα – Αίτημα

Leave a Comment